Boyut tanımı için bakınız >>>

Boyutsuz :
Nokta boyutsuz kabul edilir.

1 boyutlu :

Doğru , bir boyutludur , doğrunun sadece uzunluğu vardır. 1 boyutlu şekillerin uzunluğu vardır.

2 boyutlu :

Düzlemsel , eni ve boyu olan şekiller 2 boyutlu şekillerdir.her türlü çokgensel bölgeler, karesel bölgeler , daire 2 boyutlu şekillerdir. Dikkat edin , karesel bölge diyorum ..kare demiyorum , örneğin çıtalardan oluşturulmuş bir kare yapsak , içi boş olsa ..bu tek boyutludur. Çember ve daire örneği .. çemberin alanı olmadığından 2 boyutlu değildir , ama dairenin alanı olduğu için 2 boyutludur. 2 boyutlu şekillerin alanı vardır. 2 boyutlu şekillere bir örnek , Tv ekran görüntüsü olabilir .* ( bu cümle tartışmaya açıktır ) Televizyonda gördüğümüz görüntünün kendisinden bahsediyorum . Tabi ki tv de gördüğümüz bir ağaç 3 boyutludur.

3 boyutlu şekiller :

içi dolu kübük şekiller, prizmalar , piramitler , her türlü maddesel materyaller , insan , hayvan ağaç vs..

3 boyutlu şekillerin hacimleri vardır. içine sıvı örneğin su koyabilirsiniz . (ideal şartlarda düşünün , ideal şartlarda derken örneğin insanın ağzından hava / yada su girdiğini , ve insanı da sadece deriden oluşan içi boş bi madde düşünmeliyiz.  )

Gerçek dünyadaki tüm maddeler  3 boyutludur.*

Boyut kavramı biraz soyut olduğundan anlaşılması biraz zor olabilir .

Şekillerde hangisi genişlik, hangisi uzunluk , hangisi yükseklik bunlara takılmayın çünkü bakış açımıza göre değişir.

0-1-2-3-boyutlu-sekiller

2 boyutlu dünya nasıl olurdu ?

* Gerçek dünyadaki herşeyin 3 boyutlu olduğu ortaokul seviyesindeki öğrenciler içindir , bazı bilim adamlarına göre gerçek dünya aslında 4 boyutludur , insan duyusu en fazla 3 boyutu kavrayabildiği için 4. boyutu kavrayamıyoruz .

Benzer bir video

1 Boyutlular 

Doğru , Eğri ,üçgen ,  kare , çember , dikdörtgen , paralelkenar , yamuk , dörtgenler , beşgen , altıgen , sekizgen ,

2 Boyutlular

Ucgensel bolgeler , karesel bölge , daire , dikdortgensel bölge , paralelkenarsal bölge , yamuksal bölge , tüm dörtgensel bölgeler , beşgensel bölgeler , altıgensel bölgeler , vs..çokgensel bölgeler ..

3 Boyutlular 

Küp , kare prizma , dikdörtgenler prizması , silindir , küre , altıgen prizma , dörtgen prizma , beşgen prizma , altıgen  prizma , Piramitler , insanlar , hayvanlar , Dünya..

3 boyulu olan prizma vs , sekiller eger alanlardan yapılmamış olurlarsa , örneğin; çıtalarlan bir küp yaptınızı düşünün bu durumda bu şekil bir boyutlu olur ,

Eğer kağıttan bir küp yaparsanız , bu durumda küpümüz 3 boyutlu olur.

* Kare ve karesel bölge arasında ne fark var? Kare içi boş , çizgilerden oluşmuş bir şekildir , karesel bölge kare tarafından sınırlandırılmış alandır.