Bir sayıyı en yakın istenilen basamaktaki değere ulaştırma işlemine yuvarlama denir ;

Sayıların okunuşlarına dikkat edin ..Okunuşları size ipucu vermektedir.

Örnek :

Birler basamağına yuvarlama :

Tam sayılarda birler basamağına yuvarlama olmaz , nedeni birler basamağından daha küçük olan bir basamak tam sayılarda yoktur . Ondalıklı sayılarda ancak birler basamağına yuvarlama yapılabilir .

( 10 )Onlar basamağına yuvarlama :

Sayının 10 , 20 30 40 yani onar onar gideceğini belirtir , 10 dan daha küçük olan birler basamağındaki değerleri yok sayar , bir üst yada aynı ondalığı esas alır. Eğer sayı 10 un yarısı olan 5 den daha küçükse aynı onluğa eğer büyükse bir üst onluğa yuvarlanır . 5 bir üst onluğa yuvarlanır

onda-ya-yuvarlama

( 100 )Yüzler basamağına yuvarlama

Sayının 100 , 200 300 400 yani yüzer yüzer gideceğini belirtir , 100 den daha küçük olan sayıları  bir üst yüzlüğe yada aynı yüzlüğe yuvarlar ..Eğer sayı 100 ün yarısı olan 50 den daha küçükse aynı yüzlükte kalır , eğer 50 ve 50 den büyükse üst yüzlüğe yuvarlanır .

100-e-yuvarlama

(1000 ) Binler basamağına yuvarlama :

1000-e-yuvarlama

 

Binler basamağına yuvarlama:

Sayının 1000 , 2000 3000 4000 yani biner biner gideceğini belirtir , 1000 den daha küçük olan sayıları  bir üst binliğe yada aynı binliğe yuvarlar ..Eğer sayı 1000 in yarısı olan 500 den küçükse aynı binlikte kalır , eğer 500 ve 500 den büyükse üst binliğe yuvarlanır.

Bir kaç örnek :

765 389 >> sayısını milyona yuvarlayınız.

sayının okunuşu ” 765 bin 389 şeklindedir , sayı 0 ile 1 milyon arasındadır , 1 milyonun yarısı 500 bin olduguna göre ,sayımız 1 milyona daha yakındır. milyonluğa yuvarlanışı

1 000 000 dır. Bir milyon ..

345 657 sayısını yine milyonluga yuvarlayalım , 0 – 1 milyon arasında olan bu sayı 0 a daha yakındır . 0 milyon ..yani 0 dır.

 Sayı yuvarlama uygulamamızı / oyunumuzu deneyin!

sayi-yuvarlama-oyunu