Bir sayıyı en yakın istenilen basamaktaki değere ulaştırma işlemine yuvarlama denir ;

Sayıların okunuşlarına dikkat edin ..Okunuşları size ipucu vermektedir.

Örnek :

Birler basamağına yuvarlama :

Tam sayılarda birler basamağına yuvarlama olmaz , nedeni birler basamağından daha küçük olan bir basamak tam sayılarda yoktur . Ondalıklı sayılarda ancak birler basamağına yuvarlama yapılabilir .

( 10 )Onlar basamağına yuvarlama :

Sayının 10 , 20 30 40 yani onar onar gideceğini belirtir , 10 dan daha küçük olan birler basamağındaki değerleri yok sayar , bir üst yada aynı ondalığı esas alır. Eğer sayı 10 un yarısı olan 5 den daha küçükse aynı onluğa eğer büyükse bir üst onluğa yuvarlanır . 5 bir üst onluğa yuvarlanır

onda-ya-yuvarlama

( 100 )Yüzler basamağına yuvarlama

Sayının 100 , 200 300 400 yani yüzer yüzer gideceğini belirtir , 100 den daha küçük olan sayıları  bir üst yüzlüğe yada aynı yüzlüğe yuvarlar ..Eğer sayı 100 ün yarısı olan 50 den daha küçükse aynı yüzlükte kalır , eğer 50 ve 50 den büyükse üst yüzlüğe yuvarlanır .

100-e-yuvarlama

(1000 ) Binler basamağına yuvarlama :

1000-e-yuvarlama

 

Binler basamağına yuvarlama:

Sayının 1000 , 2000 3000 4000 yani biner biner gideceğini belirtir , 1000 den daha küçük olan sayıları  bir üst binliğe yada aynı binliğe yuvarlar ..Eğer sayı 1000 in yarısı olan 500 den küçükse aynı binlikte kalır , eğer 500 ve 500 den büyükse üst binliğe yuvarlanır.

Bir kaç örnek :

765 389 >> sayısını milyona yuvarlayınız.

sayının okunuşu ” 765 bin 389 şeklindedir , sayı 0 ile 1 milyon arasındadır , 1 milyonun yarısı 500 bin olduguna göre ,sayımız 1 milyona daha yakındır. milyonluğa yuvarlanışı

1 000 000 dır. Bir milyon ..

345 657 sayısını yine milyonluga yuvarlayalım , 0 – 1 milyon arasında olan bu sayı 0 a daha yakındır . 0 milyon ..yani 0 dır.

 Sayı yuvarlama uygulamamızı / oyunumuzu deneyin!

sayi-yuvarlama-oyunu

http://ortaokulmatematik.com/wp-content/uploads/2013/09/1000-e-yuvarlama.jpghttp://ortaokulmatematik.com/wp-content/uploads/2013/09/1000-e-yuvarlama-150x150.jpgGazi CotakSayilar5 hangi onluga yuvarlanır,binliğe yuvarlama nedir,birliğe yuvarlama,en yakın yüzlüğe nasıl yuvarlanır,hangi onluga daha yakın,matematikte yuvarlama nedir,onluğa nasıl yuvarlanır,onluga ve yuzluge yuvarlama,onluğa yuvarlama nedir,onluğa yuvarlama örnekleri,rakamları onluga yuvarlama,sayıları binlige yuvarlama,sayıları en yakın onluga yuvarlama,sayıları onluga yuvarlama,sayıları yuzluge yuvarlama,yuvarlama nedir,yüzlüğe yuvarlama nasıl olur,yüzlüğe yuvarlama nedir
Bir sayıyı en yakın istenilen basamaktaki değere ulaştırma işlemine yuvarlama denir ; Sayıların okunuşlarına dikkat edin ..Okunuşları size ipucu vermektedir. Örnek : Birler basamağına yuvarlama : Tam sayılarda birler basamağına yuvarlama olmaz , nedeni birler basamağından daha küçük olan bir basamak tam sayılarda yoktur . Ondalıklı sayılarda ancak birler basamağına yuvarlama yapılabilir . (...