odev
Ödev veriyor musunuz? Veriyorsanız ne şekilde ? Ödevin başarıyı artırıcı bir etken olduğunu düşünüyor musunuz?
Ödevleri kontrol ediyor musunuz? Ödev yapmayan öğrenciye nasıl davranıyorsunuz?

Ödevin matematik başarısına bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

Gazi CotakMatematik ÖğretimiÖdev veriyor musunuz? Veriyorsanız ne şekilde ? Ödevin başarıyı artırıcı bir etken olduğunu düşünüyor musunuz? Ödevleri kontrol ediyor musunuz? Ödev yapmayan öğrenciye nasıl davranıyorsunuz?Ödevin matematik başarısına bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?Konu Anlatımı Materyal Oyunlar Uygulamalar