5-sinif-2-donem-3-yazili

matematik-5.sinif-2-donem-3-yazili  ( Direk iner , uzantısı .docx )

İçerik :

Daha çok hesaplama değil , Hacim , Alan ve Çevre kavramlarını tanımaya ve aralarındaki farkı bilmeye yöneliktir. Kavram yanılgılarına önem verdim.

– Düzgün çokgen hatırlatması
– metreküp ve desimetre küp
– Litre
– Hacim
– Çevre
– Alan

Puanlama :
Alan çevre ve hacim hesaplama sorusu her bir hesaplama için 10 puandan toplam 30 puan. Diğer sorular 5 puandır.