Herhangi bir sayının bir sayıya tam bölünüp bölünemeyeceğini pratik olan veren kurallardır.

➜ 2 ile Bölünebilme

Çift sayılar 2 ile bölünebilir.

6, 10, 220, 1480 vs…

45 >> Tek, 2 ile bölünemez.

➜ 3 ile Bölünebilme

Sayının rakamlarını topladığımızda 3 e bölünüyorsa sayı da 3 e  bölünür.

Örnek:  4572 >>>  4 + 5 + 7 + 2 = 18          18, 3 e bölünür o halde 4572       3’e bölünür.

785 >>>   7 + 8 + 5 = 20                  20, 3 e bölünmez o halde 785        3′ e bölünmez.

➜ 4 ile Bölünebilme

Sayının son iki basamağı 4 e bölünüyorsa sayı 4e bölünür.

285 >> 85 4 e bölünmez dolayısıyla 289 4 e bölünmez.

360 >> 60 4 e bölünür, dolayısıyla 360 4 e bölünür.

Peki neden böyle bir kural var ?  4 e bölünebilmesinin mantığı nedir?

Bölmenin mantığı ile ilgilidir. 100 den büyük her sayının içinde 100 lük bloklar vardır. 100 lük bloklar, 4 e bölünür geriye kalan sayı da 4 e bölünürse sayı 4e bölünmüş olur

980 >> 9 x 100 = 900                  900+80  =980

Sayı 900 e kadar 4 e bölünür. Çünkü 100 lük bloklardan oluşmuştur. Eğer geriye kalan 80 de 4 e bölünürse sayı 4 e bölünür.

Sayı 3700 e kadar 4 e bölünür. Eğer geriye kalan 50 de 4 e bölünürse 3750, 4 e tamamen bölünmüş olur.

50 ,  4 e tam bölünmediği için 3750  ,  4 e bölünmez.

➜ 5 ile Bölünebilme

Sayının binler basamağı 0 veya 5 ise sayı 5 e bölünür.

5 in katlarına bakalım ..

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55  60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 . . .

Gördüğünüz gibi 5 e bölünebilmesi için sayının birler basamağının  0 ya da 5 olması gerekir.

➜ 6 ile Bölünebilme

Eğer bir sayı 6 ile tam bölünebiliyorsa sayımız 6 lık bloklardan  oluşmuştur.

30 u ele alalım.

6 nın 3 ve 2 den başka bir böleni yoktur. ( 1 hariç )

Eğer bir sayıyı hem 3 e hem de 2 ye bölebiliyorsam sayı 6 lik bloklardan oluşmuş demektir ve 6 ya bölünebilir.

234 >> sayı çift olduğu için 2 ye bölünür ,

234 , 3 e bölünür mü bakalım ; 2 + 3 + 4 = 9 ,    9   3 e bölünür.

Dolayısıyla 234, 6 ya bölünür.

1486 >>>  sayı çift olduğu için 2 ye bölünebilir.

1486 >>> 3 e bölünür mü bakalım ;  1 + 4 + 8 + 6 = 19 ,  19 3 e bölünmediği için  1486 6 ya bölünmez.

➜ 9 ile Bölünebilme

3 ile bölünebilme kuralıyla aynıdır. Sayının rakamları toplamı 9 a bölünüyorsa sayı 9 a bölünür.

279 >>> 2 + 7 + 8 =  18     18, 9 a bölünür. O halde 279,  9 a bölünür.

845 >>>  8 + 4 + 5 =  17              17,  9 a bölünmez.  O halde 845,  9 a bölünmez.

➜ 10 ile Bölünebilme

10 un katları 10 ile bölünebilir.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 . . .

Gördüğünüz gibi 10 un katlarının birler basamağı “O” dur.

Anlatımı bilgisayarına indirin >>

Bölünebilme Kuralları 

Tüm Matematik Pdf leri

Bolunebilme Kurallari

Bu sınavda bölünebilme ile alakalı bilgi düzeyi ve becerilerinizi ölçmeyi hedefliyoruz.

Sınava başlamadan önce Bölünebilme Kuralları nı okumanızı öneririz.

 

7.sınıf matematik uzaktan eğitim