cebirsel-ifadelerin-bilesenleri
3x+7 hepsine cebirsel ifade diyoruz ,

3x ayrı bir terim ,

+7 ayrı bir terim ( sabit terim )

Cebirsel ifadelerde terim nedir ?

Her ayrı bileşene terim denir .

5x-9   ifadesinde  , 5x ayrı bir terim , -9 ayrı bir terim ( sabit terimdir )  olmak üzere 2 tane ayrı terim vardır.

8y-3x+2  ifadesinde 8y ayrı bir terim , -3x ayrı bir terim ,  +2 ayrı bir terim ( sabit terim ) olmak üzere 3 tane terim vardır.

-9x-7y+5x-12  ifadesinde , -9x ayrı bir terim , -7y ayrı bir terim , +5x ayrı bir terim , -12 ayrı bir terim olmak üzere 4 tane terim vardır.

Sabit terim ne demek ?

Değişmeyen hep aynı kalan anlamındadır , örneğin 3x , eğer x i 1 kabul edersek , 3.1 = 3 , eğer x i 2 kabul edersen 3.2=6 , eğer x e 3 verirsek

3.3 = 9 , görüldüğü gibi 3x ifadesinin sonucu x e göre değişmektedir.

+3 ise , sabit olarak , ” 3 eklenmesi” anlamındadır. içerisinde değişken bulunmayan ifadelere sabit terim denir , +9 , -12 , +100 vs.. gibi.

Cebirsel ifadelerde terimin katsayısını bulalım .

Katsayı , çarpan katlayan demektir . Kat kat katla .. katsayı . Örneğin 5x , 5 ile x in çarpılmışı demektir . x in katsayısı o halde 5 tir .

-6y  de , y nin katsayısı -6 dır . -6y aslında -6 ile y nin çarpılmasıdır . -6.y =-6y

-x in katsayısı nedir ?

-x = -1.x demektir ,  -x in katsayısı -1 dir .

Sabit terimlerin katsayısı yoktur ! 

Katsayı demek , çarpan demektir . Sabit terimi çarpan herhangi birşey yoktur.

Cebirsel ifadelerde benzer terimler 

benzer-teirmler-cebirsel-ifadeler

 

x li ifadelerle x li ifadeler , y li ifadelerle y li ifadeler , sabit terimlerle sabit terimler benzer terimlerlerdir.

benzer-teirmler-cebirsel-ifadeler

 

7x , x li bir ifade  , 8y , y li bir ifade  , +5 ise sabit terimdir.  Hiçbiri birbirine benzer değildir.

benzer-olmayan-terimler

 

x ile xy li ifadeler benzer değildir. xy li ifade ile xy li ifade birbirine benzer olur.

Peki , benzerlik ne işime yarar? Benzer terimler birbiriyle toplanabilir yada çıkarılabilir , benzer olmayan terimleri birbirleriyle toplayamaz yada çıkaramazsınız.