Çokgenlerin simetri doğruları nasıl belirlenir?

*Herhangi bir çokgeni kağıda düzgün bir şekilde çizip , makasla kesip çıkarın .

*ortadan ikiye katlamaya çalışın , iki parçada birbiri üzerine tam olarak oturması gerekir.

Animasyonu kullanın . Herhangi bir şekli seçip katlamaları görebilirsiniz.

Çokgenlerin simetri eksenleri doğruları şunlardır:

Üçgenin simetri doğrusu :

Üç kenar uzunluğuda birbirinden farklı olan üçgenin bir simetri doğrusu yoktur.

ikizkenar üçgenin simetri doğrusu ;

ikizkenar üçgenlerde sadece bir tane simetri ekseni vardır.

Eşkenar üçgenin simetri eksenleri:

Eşkenar üçgenin 3 simetri ekseni vardır.

Dörtgenlerin Simetri eksenleri :

Karenin simetri eksenleri

Yatak , dikey ve köşegenler ..

Dikdörtgenin simetri eksenleri:

Yatay ve dikey simetri eksenleridir. Köşegenler dikdörtgenin simetri ekseni değildir.

Parelelkenarın simetri eksenleri:

Parelelkenarın simetri ekseni yoktur . olabilmesi için tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olması gerekir. Yani eşkenar dörtgen olabilmesi gerekir.

Eşkenar dörtgenin simetri ekseni :

Eşkenar dörtgenin simetri eksenleri köşegenleridir.

Yamuğun Simetri eksenleri

Herhangi ( kenar uzunlukları birbirine eşit olmayan ) bir yamuğun simetri ekseni yoktur , dik yamuğun simetri ekseni yoktur  ancak ,ikizkenar yamuğun simetri ekseni vardır.

ikizkenar yamuğun bir tane dikey simetri ekseni vardır.

Düzgün beşgenin simetri ekseni

 

Düzgün altıgenin simetri eksenleri

 

Düzgün çokgenlerde ;

Düzgün üçgenin 3 tane simetri doğrusu

Düzgün dörtgenin ( kare ) 4 tane simetri doğrusu

Düzgün beşgenin 5 tane simetri doğrusu

Düzgün altıgenin  6 tane simetri doğrusu

Düzgün yedigenin , 7 tane simetri doğrusu

vs… vardır.

 

 

Hazır mısınız?

Simetri Ekseni Kavram yanılgıları

Bu test , simetri ile ilgili kavram yanılgılarınızı ölçmeye yöneliktir.