Bir sayıyı en yakın istenilen basamaktaki değere ulaştırma işlemine yuvarlama denir ;

Sayıların okunuşlarına dikkat edin ..Okunuşları size ipucu vermektedir.

Örnek :

Birler basamağına yuvarlama :

Tam sayılarda birler basamağına yuvarlama olmaz , nedeni birler basamağından daha küçük olan bir basamak tam sayılarda yoktur . Ondalıklı sayılarda ancak birler basamağına yuvarlama yapılabilir .

( 10 )Onlar basamağına yuvarlama :

Sayının 10 , 20 30 40 yani onar onar gideceğini belirtir , 10 dan daha küçük olan birler basamağındaki değerleri yok sayar , bir üst yada aynı ondalığı esas alır. Eğer sayı 10 un yarısı olan 5 den daha küçükse aynı onluğa eğer büyükse bir üst onluğa yuvarlanır . 5 bir üst onluğa yuvarlanır.

Sayı onlar basamağına yuvarlanılmak istendiğine göre , sayı onar onar gitmektedir.

1200 , 1210 , 1230 , 1240 , 1250 , 1260 , 1270 , 1280 , 1290 ..vs yuvarlandığında hangi onluğa en yakın olduğunu bulmamız gerekir.

1230 ile 1240 arasında bir sayıdır.

onda-ya-yuvarlama

( 100 )Yüzler basamağına yuvarlama

Sayının 100 , 200 300 400 yani yüzer yüzer gideceğini belirtir , 100 den daha küçük olan sayıları  bir üst yüzlüğe yada aynı yüzlüğe yuvarlar ..Eğer sayı 100 ün yarısı olan 50 den daha küçükse aynı yüzlükte kalır , eğer 50 ve 50 den büyükse üst yüzlüğe yuvarlanır .

Yüzler basamağına yuvarlama istediğine göre , sayımız 100 er 100 er gitmektedir , yani 789 100 ( yediyüz seksendokuz bin yüz )  , 789 200 ( yediyüz seksen dokuz bin iki yüz ) , 789 300 ( yediyüz seksen dokuz bin üç yüz ) , 789 400 , ( yediyüz seksen dokuz bin dört yüz ) 789 500 ( yediyüz seksen dokuz bin 500 ) vs..

Sayımız bu yüzüklerden hangisine daha yakındır ?

Bu sayı , 789 300 ile – 789 400 arasındadır . Ya 789 300 e yakın yada 789 400 e yakındır , 789 363 sayısı 789 400 e daha yakındır.

100-e-yuvarlama

(1000 ) Binler basamağına yuvarlama :

1000-e-yuvarlama

 

 

Sayının 1000 , 2000 3000 4000 yani biner biner gideceğini belirtir , 1000 den daha küçük olan sayıları  bir üst binliğe yada aynı binliğe yuvarlar ..Eğer sayı 1000 in yarısı olan 500 den küçükse aynı binlikte kalır , eğer 500 ve 500 den büyükse üst binliğe yuvarlanır.

788 000 , 789 000 , 780 000 , 781 000 , 782 000 vs .. hep bin bin gider.

Bir kaç örnek :

312 sayısını en yakın 10 luğa yuvarlayalım :

Sayı 10 ar , 10 ar gitmektedir . 310 , 320 , 330 , 340 vs .

312 sayısı 310 a yakındır . ( eğer 315 , 316 , 317 , 318 319 olsaydı 320 ye yuvarlanırdı )

503 en yakın 10 luğa yuvarlayalım .

Sayımız şu şekildedir. 500 , 510 , 520 , 530 vs ..

503 , 500 ile 510 arasında bir sayıdır. 500 e mi yoksa 510 a daha yakın ?

500 e daha yakın olduğuna göre , sayının en yakın 10 ğua yuvarlanışı 500 dür.

199 sayısını 10 luğa yuvarlayalım .

Sayımız , 190 , 200 , 210 , 220 , 230 vs şekinde gitmektedir.

199 sayısı 190 ile 200 arasındadır . 190 a mı yoksa 200 e mi daha yakındır ?

200 e . o halde 199 un en yakın 10 uğa yuvarlanışı 200 dür.

312 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.

Yüzlüğe yuvarlama istediğine göre , sayımız 100 er 100 er gitmektedir.

300 , 400 , 500 , 600 vs .

Sayı 300 ile 400 arasındadır . 300 e mi daha yakın yoksa 400 e mi ?

300 e daha yakındır . Yuvarlanışı 300 dür .

Eğer 312 sayısı , 350 ve daha yukarı olsaydı 400 e yuvarlanırdı.

312 sayısını binliğe yuvarlayalım.

Sayı bin bin gidiyor demektir. 0 , 1000 , 2 000 , 3000 vs..

312 sayısı 0 ile 1000 arasında bir sayıdır. 0 a mı yoksa 1000 e mi daha yakın ?

312 nin en yakın binliği 0 dır.

765 389 >> sayısını milyona yuvarlayınız.

sayının okunuşu ” 765 bin 389 şeklindedir , sayı 0 ile 1 milyon arasındadır , 1 milyonun yarısı 500 bin olduguna göre ,sayımız 1 milyona daha yakındır. milyonluğa yuvarlanışı

1 000 000 dır. Bir milyon ..

345 657 sayısını yine milyonluga yuvarlayalım , 0 ile 1 milyon arasında olan bu sayı 0 a daha yakındır . 0 milyon ..yani 0 dır.

 Sayı yuvarlama uygulamamızı / oyunumuzu deneyin!

sayi-yuvarlama-oyunu