Bir sayıyı en yakın istenilen basamaktaki değere ulaştırma işlemine yuvarlama denir ;

Sayıların okunuşlarına dikkat edin ..Okunuşları size ipucu vermektedir.

Örnek :

Birler basamağına yuvarlama :

Tam sayılarda birler basamağına yuvarlama olmaz , nedeni birler basamağından daha küçük olan bir basamak tam sayılarda yoktur . Ondalıklı sayılarda ancak birler basamağına yuvarlama yapılabilir .

( 10 )Onlar basamağına yuvarlama :

Sayının 10 , 20 30 40 yani onar onar gideceğini belirtir , 10 dan daha küçük olan birler basamağındaki değerleri yok sayar , bir üst yada aynı ondalığı esas alır. Eğer sayı 10 un yarısı olan 5 den daha küçükse aynı onluğa eğer büyükse bir üst onluğa yuvarlanır . 5 bir üst onluğa yuvarlanır.

Sayı onlar basamağına yuvarlanılmak istendiğine göre , sayı onar onar gitmektedir.

1200 , 1210 , 1230 , 1240 , 1250 , 1260 , 1270 , 1280 , 1290 ..vs yuvarlandığında hangi onluğa en yakın olduğunu bulmamız gerekir.

1230 ile 1240 arasında bir sayıdır.

onda-ya-yuvarlama

( 100 )Yüzler basamağına yuvarlama

Sayının 100 , 200 300 400 yani yüzer yüzer gideceğini belirtir , 100 den daha küçük olan sayıları  bir üst yüzlüğe yada aynı yüzlüğe yuvarlar ..Eğer sayı 100 ün yarısı olan 50 den daha küçükse aynı yüzlükte kalır , eğer 50 ve 50 den büyükse üst yüzlüğe yuvarlanır .

Yüzler basamağına yuvarlama istediğine göre , sayımız 100 er 100 er gitmektedir , yani 789 100 ( yediyüz seksendokuz bin yüz )  , 789 200 ( yediyüz seksen dokuz bin iki yüz ) , 789 300 ( yediyüz seksen dokuz bin üç yüz ) , 789 400 , ( yediyüz seksen dokuz bin dört yüz ) 789 500 ( yediyüz seksen dokuz bin 500 ) vs..

Sayımız bu yüzüklerden hangisine daha yakındır ?

Bu sayı , 789 300 ile – 789 400 arasındadır . Ya 789 300 e yakın yada 789 400 e yakındır , 789 363 sayısı 789 400 e daha yakındır.

100-e-yuvarlama

(1000 ) Binler basamağına yuvarlama :

1000-e-yuvarlama

 

 

Sayının 1000 , 2000 3000 4000 yani biner biner gideceğini belirtir , 1000 den daha küçük olan sayıları  bir üst binliğe yada aynı binliğe yuvarlar ..Eğer sayı 1000 in yarısı olan 500 den küçükse aynı binlikte kalır , eğer 500 ve 500 den büyükse üst binliğe yuvarlanır.

788 000 , 789 000 , 780 000 , 781 000 , 782 000 vs .. hep bin bin gider.

Bir kaç örnek :

312 sayısını en yakın 10 luğa yuvarlayalım :

Sayı 10 ar , 10 ar gitmektedir . 310 , 320 , 330 , 340 vs .

312 sayısı 310 a yakındır . ( eğer 315 , 316 , 317 , 318 319 olsaydı 320 ye yuvarlanırdı )

503 en yakın 10 luğa yuvarlayalım .

Sayımız şu şekildedir. 500 , 510 , 520 , 530 vs ..

503 , 500 ile 510 arasında bir sayıdır. 500 e mi yoksa 510 a daha yakın ?

500 e daha yakın olduğuna göre , sayının en yakın 10 ğua yuvarlanışı 500 dür.

199 sayısını 10 luğa yuvarlayalım .

Sayımız , 190 , 200 , 210 , 220 , 230 vs şekinde gitmektedir.

199 sayısı 190 ile 200 arasındadır . 190 a mı yoksa 200 e mi daha yakındır ?

200 e . o halde 199 un en yakın 10 uğa yuvarlanışı 200 dür.

312 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.

Yüzlüğe yuvarlama istediğine göre , sayımız 100 er 100 er gitmektedir.

300 , 400 , 500 , 600 vs .

Sayı 300 ile 400 arasındadır . 300 e mi daha yakın yoksa 400 e mi ?

300 e daha yakındır . Yuvarlanışı 300 dür .

Eğer 312 sayısı , 350 ve daha yukarı olsaydı 400 e yuvarlanırdı.

312 sayısını binliğe yuvarlayalım.

Sayı bin bin gidiyor demektir. 0 , 1000 , 2 000 , 3000 vs..

312 sayısı 0 ile 1000 arasında bir sayıdır. 0 a mı yoksa 1000 e mi daha yakın ?

312 nin en yakın binliği 0 dır.

765 389 >> sayısını milyona yuvarlayınız.

sayının okunuşu ” 765 bin 389 şeklindedir , sayı 0 ile 1 milyon arasındadır , 1 milyonun yarısı 500 bin olduguna göre ,sayımız 1 milyona daha yakındır. milyonluğa yuvarlanışı

1 000 000 dır. Bir milyon ..

345 657 sayısını yine milyonluga yuvarlayalım , 0 ile 1 milyon arasında olan bu sayı 0 a daha yakındır . 0 milyon ..yani 0 dır.

 Sayı yuvarlama uygulamamızı / oyunumuzu deneyin!

sayi-yuvarlama-oyunu

https://ortaokulmatematik.com/wp-content/uploads/2013/09/1000-e-yuvarlama.jpghttps://ortaokulmatematik.com/wp-content/uploads/2013/09/1000-e-yuvarlama-150x150.jpgGazi CotakDoğal sayılar5 hangi onluga yuvarlanır,binliğe yuvarlama nedir,birliğe yuvarlama,en yakın yüzlüğe nasıl yuvarlanır,hangi onluga daha yakın,matematikte yuvarlama nedir,onluğa nasıl yuvarlanır,onluga ve yuzluge yuvarlama,onluğa yuvarlama nedir,onluğa yuvarlama örnekleri,rakamları onluga yuvarlama,sayıları binlige yuvarlama,sayıları en yakın onluga yuvarlama,sayıları onluga yuvarlama,sayıları yuzluge yuvarlama,yuvarlama nedir,yüzlüğe yuvarlama nasıl olur,yüzlüğe yuvarlama nedirBir sayıyı en yakın istenilen basamaktaki değere ulaştırma işlemine yuvarlama denir ; Sayıların okunuşlarına dikkat edin ..Okunuşları size ipucu vermektedir. Örnek : Birler basamağına yuvarlama : Tam sayılarda birler basamağına yuvarlama olmaz , nedeni birler basamağından daha küçük olan bir basamak tam sayılarda yoktur . Ondalıklı sayılarda ancak birler basamağına yuvarlama yapılabilir . (...Konu Anlatımı Materyal Oyunlar Uygulamalar