Geometri : şekiller , şekillerin uzunlukları , konumları ve aralarındaki ilişkileriyle ilgilenen matematiğin bir dalı . Daha fazla bilgi >>

 Düzlem Geometrisi

2 boyutlu ( eni ve genişliği olan ) şekillerle ilgilenen geometri

Yandaki şekil düzlem sembolü/ modelidir.

Düzlem nedir?

 

 

 

 

 

Cisim Geometrisi

3 boyutlu ( eni , genişliği , yuksekliği olan ) şekillerle ilgilenen geometri.

Uzay nedir?

Gazi CotakGeometriGeometri : şekiller , şekillerin uzunlukları , konumları ve aralarındaki ilişkileriyle ilgilenen matematiğin bir dalı . Daha fazla bilgi >>  Düzlem Geometrisi 2 boyutlu ( eni ve genişliği olan ) şekillerle ilgilenen geometri Yandaki şekil düzlem sembolü/ modelidir. Düzlem nedir?           Cisim Geometrisi 3 boyutlu ( eni , genişliği , yuksekliği olan ) şekillerle ilgilenen geometri. Uzay...Konu Anlatımı Materyal Oyunlar Uygulamalar