Nokta ; Düzlemde yüzeyde bulunan  yer / konumdur . Noktanın  fiziksel birşey olmadığını anlamak önemlidir,

Noktanın  yerini belirtmek için kalemle bir “pıtt” ( nokta ) koyarız. Örneğin bu “pıtt” ın ( yani fizksel noktanın)  çapı 0.2 mm olabilir  . Fiziksel olarak kağıt üzerinde gördüğümüz şey , nokta modelidir. Soyut birşeyi ,( konumu ) temsil etmektedir.

Nokta , soyut bir kavramdır . Bir “konum” dur. Boyutu yoktur.

a-noktasi

A noktası ..

Noktalar , büyük harflerle gösterilir.