odev
Ödev veriyor musunuz? Veriyorsanız ne şekilde ? Ödevin başarıyı artırıcı bir etken olduğunu düşünüyor musunuz?
Ödevleri kontrol ediyor musunuz? Ödev yapmayan öğrenciye nasıl davranıyorsunuz?

Ödevin matematik başarısına bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?