Ondalık gösteirmlerde sıralamayı kavrayabilmek için ondalık gösterim “ondalık sayı” kavramını iyi bilmek gerekir.

Bu sayı 26 ile 27 arasında bir sayıdır.

Virgülden sonraki kısım ne olursa olsun, parçacıktır, daha 1 tam olamamıştır. Olsa zaten tam kısmın üzerine eklenir.

Örnek ;  8,6 ile 3,45 sayılarını karşılaştıralım 

Ondalık kısmı ne olursa olsun, daha 1 tam olamadığından ilk önce tam kısımlara bakılır.

8,6 ==>> 8 ile 9 arasında bir sayı

3,45==>> 3 ile 4 arasında bir sayı

8 ile 9 arasındaki bir sayı elbette 3 ile 4 arasındaki bir sayıdan büyüktür

8,6 > 3,45

Örnek : 30,303 ile 3,303 sayılarını karşılaştıralım.

30,303 ==>> 30 tamlı bir sayı

3,303 ==>> 3 tamlı bir sayı .

30 tamlı bir sayı , 3 tamlı bir sayıdan elbette büyüktür .

30,303 > 3,303 

Tam kısımları aynı olan ondalık gösterimlerde karşılaştırma

2,4 ile 2,7 sayılarını karşılaştıralım ;

3,5 ile 3,27 sayılarını karşılaştıralım.

Tamlar aynı, ondalık kısımlar farklı, karşılaştıralım.

Onda 5 mi büyük , yoksa yüzde 27 mi büyük , Sayılar büyük diye yüzde 27 büyük demeyin !

( bir bütünü 0n parçaya bölüp , 5 tanesini alırsak mı , yoksa 100 parçaya bölüp 27 tanesini alırsak mı daha çoğunu almış oluruz ? )

Onda 5 i kesirlerde genişletme metoduyla genişletelim .

$$\frac{5}{10}.\frac{10}{10}=\frac{50}{100} $$

Şimdi karşılaştıralım ..

$$\frac{50}{100}>\frac{27}{100}$$

3,5 > 3,27

Sürekli olarak ondalıklı kısımları kesirlerle genişleterek eşlemek zaman olabilir.

Pratik Yol :

3,5 ==>> 3,50 yapabilirsiniz.

3 tam onda 5 ile, 3 tam yüzde 50 aynı değerdir.

3,50 > 3,27

 

Örnek : 4,805 ile 4,3 sayılarını karşılaştıralım

4,805 ==>> 4 tam binde 805
Virgülden sonra 3 basamak var, diğer sayıları da birgülden sonra 3 basamak olacak şekilde genişletelim.

4,300 ==>> 4 tam onda 3 sayısı , 4 tam binde 300 e eşittir

4,805 > 4,300

Bu anlatımı bilgisayarına indir

Ondalık gösterimlerde sıralama

Tüm Pdfler