Paydası 10 , 100 , 1000 …vs . 10 un katları olan kesirlere denir .

Normal kesirlerden farkı paydasının özellikle 10 ve 10 un katları olmasıdır.

Teacher and student on a lesson.

 

 

 

 

 

 

Virgüllü sayılar  ondalık kesir değildir !   Virgüllü sayılar ondalık gösterimdir.