Kitaplarda genelde “düzgün çokgen” olarak geçiyor. Öğrencilerde bu kavram karmaşası yaratıyor. “Düzgün çokgen” aklına , kenarları düz olan herhangi bir çokgeni , “düzgün” sanıyor. Bunun yerine önerim “düzenli çokgenler” kullanılması.
Bunu ingilizce kaynaklarda araştırdığımda , Türkçeye eksik olarak çevrildiğinin farkına vardım.
Düzgün çokgen yabancı kaynaklarda “Regular polygon” olarak geçmekte.

Regular : düzenli, muntazam; kurallı, kurallara uygun.
ingilizcede hatırlayın , Regular verbs -düzenli fiiller , irregular verbs – düzensiz fiiller .
“Düzenli” bence daha doğru bir tanım olurdu.
( http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_polygon )

Gazi CotakKavram Yanılgılarıdüzgün çokgen kavram yanılgısıKitaplarda genelde 'düzgün çokgen' olarak geçiyor. Öğrencilerde bu kavram karmaşası yaratıyor. 'Düzgün çokgen' aklına , kenarları düz olan herhangi bir çokgeni , 'düzgün' sanıyor. Bunun yerine önerim 'düzenli çokgenler' kullanılması. Bunu ingilizce kaynaklarda araştırdığımda , Türkçeye eksik olarak çevrildiğinin farkına vardım. Düzgün çokgen yabancı kaynaklarda 'Regular polygon' olarak geçmekte. Regular : düzenli,...Konu Anlatımı Materyal Oyunlar Uygulamalar