Koordinat sisteminde dikey olan eksene ( y ekseni ) ordinat ekseni ya da ordinat denir .

Koordinat sisteminde bir nokta iki değişkenle belirtilir , burada verilen A noktası A ( 5,3 ) ilk önce yazılan ( 5) apsis değerini , ikinci yazılan ( 3) ise ordinat değerini belirtir .