Koordinat sisteminde (0,0) başlangıç noktasına orjin denir .

Orjin — Original –ilk , ana soy sop köken anlamlarına gelir .

Koordinat sisteminde tüm noktaların konumu orjine göre belirlendiği için bu noktaya “başlangıç” “ana” nokta anlamına gelen “orjin” denir.