Kesir formunda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterelim;


1. Adım;
Rasyonel sayının hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulunuz.

Rasyonel Sayıları Kesirlere Benzetebiliriz

Şimdi sayı doğrusu üzerinde gösterelim; En iyi yolu rasyonel sayıyı bir kesir gibi düşünebilirsiniz.

Anlatımı .Pdf şeklinde indirebilirsiniz.
Rasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterme