Açıyı iki eş parçaya bölen ışına açıortay denir.
Devam edin >>