Aslında tüm pozitif tam sayılar ( 0 ve 1 hariç ) asal sayılardan oluşur . Asal sayılar temel sayıları oluşturan bir tuğla gibidir. Her sayı asal sayıların çarpımı olarak yazılabilir…
Devam edin >>