Çokgen : Düzlemde ,  kapalı ve kenarları düz olan şekillere çokgen denir. Çokgen - ( polygon ) Yunanca "poly" çok ve "gon" açı kelimesinden türemiştir. Çokgen mi ? değil mi?…
Devam edin >>