Dairenin alanının neden π.r² olduğunu göstermek amacıyla tasarlayıp yaptırdığım materyal . ınıflarda kullandım . ınıflarda  dairenin alanı ve daire diliminin ( sektör ) alanı ve çevresi hesaplamarında her bir öğrenciye…
Devam edin >>