Daha önce bölünebilmeyi öğrendik , şimdi amacımız verilen iki ya da daha fazla sayının , ortak bölenlerini bulmak . Örneğin , 12 ve 18 in ortak böleni demek , öyle…
Devam edin >>