Açının hemen yanında bulunan açıya denir. Ortak bir ışın kullanırlar. Şekilde a ve b açıları komşu açılardır. Ortadaki ışın ise ortakdır.
Devam edin >>