Sayıların tam ve bir tamdan küçük kısımlarını arada virgül/nokta kullanarak yapılan gösterime denir. Örneğin ; 23,58 sayısı bir ondalık gösterimdir. Virgül; tamla bir tam bile olamamış kısmı ayırır. Onda ===>>>…
Devam edin >>