Kesir : "Bir bütünün eş parçalara bölünmesine denir ." Elimize bir tam ekmek alalım bunu parçalara ayıralım . Eş parçalara ayrılmadığından kesir belirtmez . Kesir olabilmesi için eş parçalara ayrılması…
Devam edin >>