Rakam ; sayıları oluşturmak için kullanılan işaretlerdir. Nasıl ki , bu yazıları yazmak için Türkçede 29 harfe ihtiyaç duyuyorsam , sayıları yazmak için de rakamlara ihtiyaç duyarım . Rakamlar :  0…
Devam edin >>