Kesir formundaki , örneğin ;  \(\frac{2}{3}\) , \(\frac{3}{5}\) ya da \(1\frac{2}{6}\) şeklindeki rasyonel sayıları ondalıklı / virgüllü olarak göstereceğiz. Okunuş  size ne yapmanız gerektiğini söyler .. Kesir formundaki rasyonel sayılar " bölü "…
Devam edin >>