Asal sayılar

Bu sınavda asal sayılara dayalı bilgilerinizi ölçen sorular vardır.