Birim küplerle hacim hesaplayalım

Birim küpleri kullanarak hacim hesaplama

Bu sınavda , birim küpleri kullanarak şekillerin hacimlerini hesaplayıp hesaplayamadığınızı ölçmek istiyoruz.