Grafik - Veri Yorumlama

Bu sınavda , sütun grafiği ve çizgi grafiğine dayalaı verileri yorumlama yeteneğinizi ölçme amaçlanmaktadır.

Soruların doğru cevapları yeşil renkle belirtilir!