Kesirler

Bu sınavda , kesirlerle ilgili bilgi düzeyinizi ölçmeyi hedefliyoruz.

Soruların doğru cevapları yeşil renkle belirtilir!