Simetri ekseniyle ilgili kavramaları ölçmeye çalşıyoruz.

Simetri Ekseni Kavram yanılgıları

Bu test , simetri ile ilgili kavram yanılgılarınızı ölçmeye yöneliktir.