Tam sayıları tanır , tam sayı nedir ? kavramına yönelik bir testtir

Tam sayıları tanır

Bu sınavda tam sayı kavramını farkedip farkemedeğinizi ölçmek istiyoruz.