Yuzde-oran-oranti

Bu sınavda , sütun grafiği ve çizgi grafiğine dayalaı verileri yorumlama yeteneğinizi ölçme amaçlanmaktadır.