10 un kuvvetleriyle başlayalım .

Bir örnek verelim ;

Peki 10 un kuvvetleri bir tam sayı ile çarpılırsa ne olur ?

Peki sayımız ondalıklı olursa ?

Sayıyı 10 un kuvvetiyle çarpıp ondalıklı halden tam sayı haline getirip sonra karar vermek gerekir.

Herhangi bir formule başvurmadan mantık kullanarak daha büyük üsler için de hesap yapabilirsiniz.

Bakalım ;

Bağlantılı içerik :

Bilimsel Gösterim