Öğretmen ve öğrencilere faydalı olması dileği ile ..Yazılılar word belgesidir , uzantısı .docx

5.sınıf 2.dönem 3.yazili  ( Direk iner )

Alan , Çevre ve Hacim

5esinif2.donem2.sinav  ( Direk iner )

Çevre ve uzunluk ölçüleri

5.sınıflar 1.dönem 2.yazılılar

kazanımlar :

– Verilere dayalı sütun grafiği çizer

-Hangi durumlarda sütun grafiği , hangi durumlarda çizgi grafiği tercih edileceğini bilir.

– Diklik sembolünü tanır ve , dik doğrular inşa eder.

-Sütun grafiğinde yanlış yorumlamaya yol açabilecek grafik hatalarının farkına varır.

– Noktalı kağıt üzerinde , Doğru parçası ile , doğru arasındaki farkı ayırt eder  , doğru parçalarının sonsuza kadar uzamadığını farkına vararak , doğru parçalarının kesişip kesişmeyeceğini analiz eder,

-Doğru parçalarının paralellik durumunu analiz eder.

-Boşluk doldurma ile ışın , doğru , grafik vs temel kavramlarını bilir

-Doğru , doğru parçası , ışın sembollerini bilir.
………………………………………
2. yazılı başka bir yazılı
Kazanımlar :

-Üslü biçimde yazılan sayıların özel okunuşlarını yazar

-Sütun grafiği ile , Çizgi grafiği arasındaki farkı bilir

-Verilere dayalı sütun grafiği inşa eder

-Eşlik doğru parçalarını bilir ,  paralellik nedir bilir

-Doğru, doğru parçası , ışın modellerini bilir

-Bir noktanın başka bir noktaya göre konumunu tarif edebilir

-Sütun grafikler arasında farklı yorumlamaya yol açabilecek etkenleri bilir , grafikleri karşılaştırabilir.

………………………………..

Çizim sınavı  ( direk iner , dosya formatı .rar )

Noktalı kağıt üzerinde eş doğru parçaları inşa edebilir

Noktalı kağıt üzerinde paralel doğru parçaları inşa edebilir

Verilen bir doğru parçasını , doğrultusunu dikkate alarak uzatabilir
………………….
5.sınıflar 1.dönem 1. yazılı soruları

2 – 3-4-5-6-7- basamaklı sayıların okunuşlarını yazar

– Okunuşu verilen bir sayıyı yazar

– 3 , 4 basamaklı sayıları toplar

-2 ve 3 basamaklı sayıları çarpar

-Bölme yapar

-Zihinden çarpma yöntemiyle çarpma yapar

– Şekil örüntüsünün kuralını bulur ve sonraki şekli inşa edebilir

– Sayıları , onluga , yüze , bine , milyona vs verilen bir sayıya yuvarlayabilir

– Saat hesabı yapar

– iki tarihi birbirinden çıkarabilir

…………

1.dönem 3.yazılı soruları  ( Direk iner )

Kazanımlar :

Çokgen ve çokgen olmayan şekilleri ayırt edebilir

Bir çokgenin köşegenlerini çizebilir

Taralı olan kesimleri , kesir olarak ifade edebilir

Verilen kesri , tahmini olarak ne kadarlık bir yer taranması gerektiği hakkında fikir yürütebilir , örneğin – yarımdan az , yarımdan fazla gibi..

Kesir kavram yanılgılarından bir tanesi , genişlik arttıkça kesir değerinin değişmeyeceğini kavrayıp kavrayamadığı

Kesir kavram yanılgılarından bir tanesi , bölüm sayısı artan ama denk olan kesirlerin değer olarak aynı kaldığını keşfetmesi

Kesirleri , yarım ve yarımdan küçük değerlerle karşılaştırabilir

Bir tam olmasına 1 parça kalan kesirlerin büyüklük / küçüklük karşılaştırması

Farklı tamlara sahip kesirlerin karşılaştırabilir

Bir tamdan büyük ve bir tamdan küçük kesirleri karşılaştırabilir

Kesirlerle ilgili günlük hayat problemlerini çözebilir

Denk kesir çizebilir , istenilen kesri tarayabilir.

Denk bir kesri , şekil üzerinde tarayabilir

Verilen bir kesri sayı doğrusu üzerinde gösterebilir.

Okulumda sadece 5.sınıflara girdiğim için , şu anda 5.sınıflar yazılılarını paylaşıyorum ..